Mūsų misija - Jūsų IT saugumas

Saugumo inovacijos, kurios keičia žaidimą internetiniame pasaulyje.

IT AUDITAI

KIBERNETINIS SAUGUMAS

CISO PASLAUGOS

IT RIZIKŲ VERTINIMAS

IT ATITIKTIS

DEBESIJOS PASLAUGOS

IT KONSULTACIJOS

INTEGRACIJŲ PASLAUGOS

Esame sertifikuoti

Visame pasaulyje pripažįstami sertifikatai. Specifiniams projektams, esant poreikiui, pritraukiame išorės ekspertus su atitinkamomis kompetencijomis.

ISC2
CISSP sertifikatas

Certified Information Systems Security Professional

CompTIA
CompTIA sertifikatas

CompTIA Security+ ce

EC-Council
CEH sertifikatas

Certified Ethical Hacker

Microsoft
Azure Security sertifikatas

Azure Security Engineer

Microsoft
Azure Administrator sertifikatas

Azure Administrator

EXIN
ITIL sertifikatas

Information Technology Infrastructure Library

IT AUDITAI

Specializuojamės teikdami įvairių tipų IT auditus, įskaitant ISO 27001, SWIFT CSP, PCI-DSS, NIST 800-53, Lietuvos Banko LB 03-174, ENISA, DORA, TIS2 (NIS2), MiCA, Lietuvos Respublikos Kibernetinio saugumo įstatymo (XII-1428) ir kitus. Kodėl tai svarbu? Nes Jūsų verslo sėkmė priklauso nuo efektyvaus ir saugaus informacinių technologijų naudojimo. Mūsų ekspertai atlieka išsamų Jūsų IT infrastruktūros, kontrolių ir procesų audito tyrimą vadovaudamiesi atitinkamomis metodikomis, siekdami nuosekliai nustatyti galimas saugumo spragas ir rizikas bei pateikti rekomendacijas jų pašalinimui. Pasitelkę mūsų audito paslaugas, Jūs užtikrinate savo verslo duomenų saugumą ir atitikimą tarptautiniams saugumo standartams. Tuo pačiu didinate verslo efektyvumą ir konkurencingumą rinkoje, bei skatinate klientų pasitikėjimą saugia aplinka. Su mumis Jūs gaunate ne tik gilų supratimą apie savo IT sistemos būklę, bet ir aiškų veiksmų planą trūkstamų kontrolių įdiegimui.

Sužinokite, kaip mūsų IT audito paslaugos gali padėti Jūsų verslui žengti į priekį!

 • ISO 27001
 • SWIFT CSP
 • NIST 800-53
 • Lietuvos Banko 03-174
 • ENISA
 • DORA
 • TIS2 (NIS2)
 • PCI DSS
 • MiCA
 • LR Kibernetinio saugumo įstatymas (XII-1428)
Plačiau...
IT auditai

KIBERNETINIS SAUGUMAS

Jei Jūsų verslas siekia išlaikyti aukštą IT saugumo lygį, mūsų paslaugos yra tai, ko jums reikia. Mes specializuojamės teikdami įvairias IT saugumo paslaugas, įskaitant įsilaužimo testavimus, pažeidžiamumų skanavimus, organizuojame socialinės inžinerijos atakas, atliekame statines ir dinamines išeities kodo patikras ir pan. Šių dienų verslo aplinkoje saugumas yra aukščiausio prioriteto klausimas. Mūsų ekspertai atlieka išsamų Jūsų sistemos ir tinklo techninį auditą, identifikuoja potencialias spragas ir rizikas bei suteikia rekomendacijas jų pašalinimui. Visi darbai atliekami vadovaujantis tarptautine CEH organizacijos Ethical Hacker metodika. Tai padeda užtikrinti Jūsų duomenų ir verslo informacijos saugumą nuo neleistinos prieigos arba netinkamo naudojimo. Pasitelkę mūsų paslaugas, Jūs ne tik apsaugosite savo verslą nuo galimų grėsmių, bet ir padidinsite klientų pasitikėjimą, didinsite IT saugos brandos galimybes ir atitiksite reguliavimo reikalavimus.

Pasitikėkite mūsų patirtimi ir žiniomis ir užtikrinkite savo verslo saugumą jau šiandien!

 • IT saugumo auditas
 • Įsilaužimų testavimas
 • Išeities kodų vertinimas
 • Pažeidžiamumų vertinimas
 • Debesų kompiuterijos saugumas
 • Socialinė inžinerija
 • WEB puslapių saugumo vertinimas
 • Mobiliųjų aplikacijų saugumo vertinimas
Plačiau...
IT saugumas

CISO PASLAUGOS

Pasitelkę mūsų profesionalias CISO (Informacijos saugumo vadovo pareigūno) paslaugas, Jūs užtikrinate savo verslo IT saugumą ir efektyvumą. Mūsų ekspertai specializuojasi ne tik strateginiame planavime ir vykdyme, bet ir kasdieninėje priežiūroje, kibernetinio saugumo valdyme, veiklos tęstinumo, rizikos ir atitikties valdyme, pažeidžiamumų valdyme, paslaugų teikėjų saugumo valdyme ir kitose svarbiose srityse. Saugumas yra kertinis verslo elementas, ir mūsų CISO paslaugos padės Jums tinkamai identifikuoti, vertinti ir valdyti saugumo rizikas, taip sumažinant galimas grėsmes ir palaikant verslo tęstinumą. Mūsų komanda užtikrina, kad Jūsų saugumo strategija atitiks aukščiausius standartus ir reguliavimo reikalavimus, padidins klientų pasitikėjimą ir pagerins Jūsų verslo reputaciją.

Pradėkite bendradarbiauti su mumis ir užtikrinkite savo verslo saugumą jau šiandien!

 • Saugumo operacijų valdymas
 • IT Rizikų valdymas
 • Saugumo incidentų valdymas
 • Saugumo programos vystymas ir valdymas
 • Komunikacija su reguliavimo institucijomis
 • Ataskaitų ruošimas ir teikimas reguliatoriui
 • Išorės paslaugų teikėjų priežiūra
Plačiau...
CISO paslaugos

IT RIZIKŲ VERTINIMAS

Jei Jūsų verslas siekia įvertinti ir valdyti IT rizikas, mūsų paslaugos yra būtinos. Specializuojamės teikdami IT rizikų vertinimo paslaugas, kurios padeda identifikuoti, įvertinti ir valdyti potencialias grėsmes bei rizikas, su kuriomis susiduria Jūsų informacinių technologijų infrastruktūra. Kodėl tai svarbu? Šių dienų verslai priklauso nuo IT sistemų efektyvumo ir saugumo, o tinkamai įvertinus ir valdžius rizikas, galima užtikrinti verslo tęstinumą ir sumažinti galimą žalą. Mūsų ekspertai atlieka išsamų Jūsų IT infrastruktūros rizikų vertinimą, identifikuoja potencialias grėsmes ir jų poveikį verslui, bei teikia rekomendacijas ir sprendimus rizikų mažinimui arba šalinimui. Pasitelkę mūsų paslaugas, Jūs gaunate aiškų vaizdą apie Jūsų IT sistemos saugumą ir patikimumą, kuriuo galite remtis priimant verslo sprendimus. Tai padeda apsaugoti Jūsų verslą nuo potencialių pavojų, užtikrina klientų pasitikėjimą ir suteikia Jums ramybę, kad Jūsų verslas yra gerose rankose.

Sužinokite, kaip mūsų IT rizikų vertinimo paslaugos gali padėti Jums efektyviai valdyti verslo rizikas ir užtikrinti sėkmingą verslo veiklą ateityje!

 • IRT saugumo politika
 • IRT procedūros, protokolai
 • IRT projektų ir pokyčių valdymas
 • Fizinė sauga
 • Informacijos saugumno mokymai
 • Žmogiškųjų išteklių prieigos kontrolė
 • IRT incidentų aptikimas ir reagavimas
 • Veiklos tęstinumo valdymas
 • IRT rizikos valdymo sistemos peržiūra
 • Proporcingumas
IT rizikų vertinimas

IT ATITIKTIS

Teikiame profesionalias IT atitikties užtikrinimo paslaugas. Jos padeda verslui laikytis reikalavimų, standartų ir teisės aktų bei užtikrina sklandų verslo veikimą. Mūsų paslaugos apima visapusišką IT infrastruktūros auditą, kuriuo nustatomi galimi nesuderinamumai, spragos ir trūkumai IT atitikties srityje. Teisingai įgyvendinus rekomendacijas ir sprendimus, Jūs galite būti tikri, kad Jūsų verslas veikia laikydamasis aukštų saugumo ir atitikties standartų, taip pat išvengti teisinių bei finansinių pasekmių. Mūsų komanda profesionalių ekspertų pasiruošusi padėti Jums užtikrinti, kad Jūsų IT infrastruktūra visada atitiktų reikalavimus, ir suteikti Jums ramybę dėl verslo veiklos IT saugumo.

Pasitikėkite mūsų patirtimi ir pradėkite naudotis mūsų IT atitikties užtikrinimo paslaugomis jau šiandien!

 • ISO 27001
 • SWIFT CSP
 • NIST 800-53
 • Lietuvos Banko 03-174
 • ENISA
 • DORA
 • TIS2 (NIS2)
 • PCI DSS
 • LR Kibernetinio saugumo įstatymas (XII-1428)
 • MiCA
Plačiau...
IT atitiktis

DEBESIJOS PASLAUGOS

Mūsų paslaugos apima debesijos konsultacijas, migracijas į debesis, debesijos optimizaciją, debesijos saugumo užtikrinimą taip pat debesijos palaikymą ir priežiūrą. Debesų technologijos suteikia verslui galimybę būti lanksčiam, efektyviam ir konkurencingam rinkoje. Teisingai įdiegus debesijos sprendimus, Jūs galite sutaupyti laiko, pinigų ir resursų, taip pat pagerinti savo verslo veiklos efektyvumą ir padidinti klientų pasitenkinimą. Migracija į debesis leidžia optimizuoti IT infrastruktūrą, sumažinti veiklos kaštus ir padidinti saugumą bei patikimumą. Be to, debesijos palaikymas ir priežiūra užtikrina, kad Jūsų debesijos aplinka veiktų be sutrikimų ir būtų nuolat prieinama.

Pasitikėkite mūsų ekspertų komanda ir pradėkite naudotis debesijos technologijomis efektyviai jau šiandien, siekdami pasiekti savo verslo tikslus greičiau ir efektyviau nei bet kada anksčiau.

 • Microsoft Azure
 • Google Cloud Platform
 • Amazon Web Services
 • DigitalOcean
 • Kubernetes, DevSecOps
 • O365
 • Storage Accounts
 • Virtual servers, virtual networks
 • App services, Function App, Databases, etc
Debesijos paslaugos

IT KONSULTACIJOS

Siekiant užtikrinti Jūsų verslo sėkmę ir augimą, siūlome profesionalias IT konsultacijų paslaugas, kurios padės Jums efektyviai sukurti ir įgyvendinti savo organizacijos IT strategiją. Mūsų ekspertų komanda padės Jums taupyti laiką ir sumažinti kaštus, susijusius su verslo skaitmeninimu, leisdama Jums greičiau kurti ir pristatyti IT sprendimus naujose rinkose. Mes taip pat užtikrinsime sklandų verslo ir IT pajėgumų derinimą, padėsime pasiekti didesnį veiklos efektyvumą ir nuolatinį verslo augimą.

Pasitikėkite mūsų patirtimi ir pradėkite naudotis mūsų IT konsultacijų paslaugomis jau šiandien, kad galėtumėte pasiekti savo verslo tikslus greičiau ir efektyviau nei bet kada anksčiau.

 • IT Strategija
 • Organizacijos architektūra
 • SLA/OLA
 • IT Projekų portfelio valdymas
 • Trečiųjų šalių paslaugų valdymas
IT konsultacijos

INTEGRACIJŲ PASLAUGOS

Siekdami padėti Jums pasiekti maksimalų veiksmingumą ir efektyvumą, siūlome profesionalias informacinių sistemų integravimo paslaugas. Mūsų ekspertai padės Jums pagerinti sprendimų priėmimo procesus, sujungdami įvairias programinės įrangos komponentus, sistemas ir programas į vientisą IT aplinką. Automatizuodami svarbiausius verslo procesus, užtikrindami bendrą veiklos produktyvumą, mes leisime Jums laiku reaguoti ir taupyti laiką bei išteklius. Be to, mes įgalinsime Jūsų komandą efektyviai keistis duomenimis ir sąveikauti tarp taikomųjų programų, palengvindami IT procesus ir skatinant verslo efektyvumą. Mūsų paslaugos taip pat padės Jums skatinti integruotų programų patikimumą ir stabilumą, užtikrindami nuoseklų informacinių sistemų veikimą.

Pasitikėkite mūsų patirtimi ir pradėkite naudotis mūsų informacinių sistemų integravimo paslaugomis jau šiandien, kad galėtumėte maksimaliai išnaudoti savo verslo potencialą ir pasiekti savo tikslus greičiau ir efektyviau.

 • Sąsajų/API projektavimas
 • Sąsajų/API diegimas
 • Verslo valdymo sistemų integravimas
 • Verslo procesų valdymo sprendimai
 • Integracijų našumo optimizavimas
 • Sąsajų ir integracijų testavimas
Programavimo paslaugos

Jei reikia daugiau informacijos

Susisiekite dar šiandien


Susisiekite

Mūsų klientai

Gerbdami Klientų privatumą- pateikiame tik sektorius kuriuose jie sėkmingai dirba.

Bankai

Draudimo bendrovės

Kredito unijos

FinTech

IT paslaugų įmonės

Valstybinės įmonės

Logistikos įmonės